RWANDA

Sunbirds : 31 January 1983

Return to Rwanda Index Return to Countries Index  

 

Sunbirds : 31 January 1983

SG 1141 : 20c

SG 1142 : 30c

Northern Double-collared Sunbird
Not a South African Bird
Clements 166.0620

Regal Sunbird
Not a South African Bird
 Clements 166.0640

SG 1143 : 50c

SG 1144 : 4f

Red-tufted Malachite Sunbird
Not a South African Bird
Clements 166.0520

Bronzy Sunbird
Roberts 776
 Clements 166.0500

SG 1145 : 5f

SG 1146 : 10f

Collared Sunbird
Roberts 793
Clements 166.0170

Blue-headed Sunbird
Not a South African Bird
 Clements 166.0290

SG 1147 : 20f

SG 1148 : 40f

Purple-breasted Sunbird
Not a South African Bird
Clements 166.0480

Copper Sunbird
Roberts 778
 Clements 166.0920

SG 1149 : 50f

SG 1150 : 70f

Olive-bellied Sunbird
Not a South African Bird
Clements 166.0540

Red-chested Sunbird
Not a South African Bird
 Clements 166.0730